FUTURE

  • 10/10/19 — University of Arizona MFA Program's Prose Series (Tucson, AZ)

  • 10/26-27 — Texas Book Fair (Austin, TX) — details to come!

  • 11/09/19 — Segue (NYC) — details to come!

  • 11/23-24/19 — Miami Book Fair (Miami, FL) — details to come!

PAST